Giải câu 12 trang 103 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

  • 1 Đánh giá

Câu 12 trang 103 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Tìm trong thực tiễn các hình ảnh về điểm, đường thẳng, đoạn thẳng, trung điểm của đoạn thẳng, tia, góc.

Bài làm:

Điểm: Vì sao trên trời

Đường thẳng: Dây điện

Đoạn thẳng: Cây thước

Trung điểm của đoạn thẳng: Gáy sách với 2 mép sách

Tia: Tia sáng từ mặt trời

Góc: Mở quyển sách ở góc 90 độ

  • 47 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021