Giải câu 1 trang 65 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

  • 1 Đánh giá

B. GIẢI CÁC CÂU HỎI PHẦN BÀI TẬP

Câu 1 trang 65 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Tính tỉ số của:

a) m và 75 cm

b) giờ và 25 phút

c) 10 kg và 10 tạ

Bài làm:

a) m : 0,75 = $\frac{4}{3 . 0,75}$ = $\frac{4}{2.25}$ (m)

b) : $\frac{5}{12}$ = . $\frac{12}{5}$ = $\frac{42}{25}$ (giờ)

c) 10 : 1 000 = 0,01 (kg)

  • 35 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021