Giải câu 4 trang 88 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

  • 1 Đánh giá

Câu 4 trang 88 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Quan sát Hình 50

a) Điểm I thuộc những đoạn thẳng nào?

b) Điểm I là trung điểm của những đoạn thẳng nào?

c) Điểm A không thuộc những đoạn thẳng nào?

Bài làm:

a) I AB, I CD

b) I là trung điểm của AB và CD

c) A CD, CI, ID, IB

  • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021