[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài: Bài tập cuối chương 6

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài: Bài tập cuối chương 6 trang 50 sgk toán 6 tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Giải:

1. B

2. D

3. C

4. D

BÀI TẬP TỰ LUẬN

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1 (trang 50 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Hãy sắp xếp các số thập phân sau theo thứ tự giảm dần:

-3,43; -3,4; 0,2; 3,43; 3,4; 0,22

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2 (trang 50 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Hãy sắp xếp các số thập phân sau theo thứ tự tăng dần:

1,23; -1,23; 0,12; 0,121; -0,02; -0,002; 0,1

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3 (trang 50 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Oxi có nhiệt độ sôi -182,95 độ C. Nito có nhiệt độ sôi -195,79 độ C. Hỏi nhiệt độ sôi của oxi cao hơn nhiệt độ sôi của nito bao nhiêu độ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4 (trang 50 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Một công ti có 30 nhân viên nam và 24 nhân viên nữ. Số nhân viên nữ chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng số nhân viên công ti?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5 (trang 50 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Mẹ bạn Mai may được 25 chiếc áo và 35 chiếc quần trong một tháng. Vậy số lượng áo chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng số hàng đã may được?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6 (trang 50 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Một công ti đã đặt ra mục tiêu doanh thu cho năm 2020 là 150 tỉ đồng. Tuy nhiên, đến cuối năm 2020 thì tổng mức doanh thu của công ti đạt được là 159 tỉ đồng.

a) Vậy công ti đã hoàn thành bao nhiêu phần trăm so với mục tiêu ban đầu?

b) Công ti đã hoàn thành vượt mức đề ra là bao nhiêu phần trăm?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7 (trang 50 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Một người mua một món hàng và phải trả tổng cộng 2 915 000 đồng kể cả thuế giá trị gia tăg ( VAT) là 10%. Hỏi nếu không tính thuế VAT thì người đó phải trả bao nhiêu tiền cho món hàng?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 93 lượt xem