[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 hình học bài: Số đo góc. Các góc đặc biệt

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài: Số đo góc. Các góc đặc biệt trang 89 sgk toán 6 tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

1. Thước đo góc

2. Cách đo góc. Số đo góc

Hoạt động 1: Trang 89 SGK Chân trời sáng tạo Toán 6 tập 2

Giải: Số đo góc xOy:

Thực hành 1: Trang 89 SGK Chân trời sáng tạo Toán 6 tập 2

Giải: HS tiến hành dùng thước đo

Thực hành 2: Trang 90 SGK Chân trời sáng tạo Toán 6 tập 2

Giải:

- Mỗi góc trong Hình 2 có số đo là:

a) b) $135^{\circ}$

c) d) $180^{\circ}$

- Số đo của các góc trong Hình 4: HS thực hành đo

4. Các góc đặc biệt

Hoạt động 2: Trang 91 SGK Chân trời sáng tạo Toán 6 tập 2

Giải:

a)

b)

c)

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1 (trang 91 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Hãy vẽ một hình vuông và hai đường chéo của hình vuông đó. Theo em, góc tạo bởi một đường chéo và một cạnh hình vuông bằng bao nhiêu độ? Hãy đo để kiểm tra

Bây giờ hãy vẽ một hình vuông với cạnh lớn hơn hoặc nhỏ hơn hình vuông đã vẽ. Hãy đo góc tạo bởi đường chéo và một cạnh hình vuông. Kết quả có thay đổi không?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2 (trang 91 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Góc tạo bởi kim phút và kim giờ tại thời điểm 9 giờ, 10 giờ, 6 giờ, 5 giờ lần lượt là bao nhiêu độ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3 (trang 91 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Quan sát các góc ở hình bên, dự đoán số đo gần đúng của các góc. Sau đó, dùng thước đo góc để kiểm tra lại kết quả đó.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 72 lượt xem