[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 7: Phép nhân, phép chia số thập phân

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 7: Phép nhân, phép chia số thập phân trang 52 sgk Toán 6 tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

A. GIẢI CÁC CÂU HỎI LUYỆN TẬP VẬN DỤNG

I. PHÉP NHÂN SỐ THẬP PHÂN

Câu 1 (Trang 50 Cánh Diều Toán 6 tập 2)

a) 8,15 , (- 4,26) = - ( 4,26 . 8,15 ) = - 34,719

b) 19,427 . 1,8 = 34.9686

Câu 2 (Trang 50 Cánh Diều Toán 6 tập 2)

a) 0,25 . 12 = 0,25 . 4 . 3 = 1 . 3 = 3

b) 0,125 . 14 . 36 = 0,125 . 2 . 7 . 4 . 9 = 0,125 . (2 . 4) . ( 7 . 9 ) = 0,125 . 8 . 63 = 1. 63 = 63

II. PHÉP CHIA HAI SỐ THẬP PHÂN

Câu 3 (Trang 55 Cánh Diều Toán 6 tập 2)

a) (- 17,01) : (- 12,15) = 17,01 : 12,15 = 1,4

b) (-15,175) : 12,14 = - (15,175 : 12,14) = - 1,25

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

B. GIẢI CÁC CÂU HỎI PHẦN BÀI TẬP

Câu 1 trang 55 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Tính:

a) 200 . 0,8

b) (- 0,5) . (- 0,7)

c) (- 0,8). 0,006

d) (- 0,4) . (- 0,5) . (- 0,2)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2 trang 55 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Cho 23 . 456 = 10 488. Tính nhẩm:

a) 2,3 . 456

b) 2,3 . 45,6

c) (- 2,3) . (- 4,56)

d) (- 2,3) . 45 600

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3 trang 55 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Tính:

a) 46,827 : 90

b) (- 72,39) : (- 19)

c) (- 882) : 3,6

d) 10,88 : (- 0,17)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4 trang 56 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Cho 182 : 13 = 14. Tính nhẩm:

a) 182 : 1,3

b) 18,2 : 13

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5 trang 56 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Một căn phòng có dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài 4,2 m, chiều rộng 3,5 m và chiều cao 3,2 m. Người ta muốn sơn lại trần nhà và bốn bức tường bên trong phòng. Biết rằng tổng diện tích các cửa là 5,4

a) Tính diện tích cần sơn lại.

b) Giá tiền công sơn lại tường và trần nhà đều là 12 000 đồng/m”. Tính tổng số tiền công để sơn lại căn phòng đó.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6 trang 56 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Một thửa ruộng dạng hình chữ nhật có chiều dài 110 m, chiều rộng 78 m. Người ta cấy lúa trên thửa ruộng đó, cứ 1 ha thu hoạch được 71,5 tạ thóc. Cả thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7 trang 56 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Bác Hà có hai tấm kính hình chữ nhật. Chiều rộng của mỗi tấm kính bằng chiều dài của nó và chiều dài của tấm kính nhỏ đúng bằng chiều rộng của tấm kính lớn. Bác ghép hai tấm kính sát vào nhau và đặt lên mặt bàn có diện tích 0,9 m? thì vừa khít. Tính diệntích của mỗi tấm kính.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 8 trang 56 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Một chiếc bàn ăn có mặt bàn hình tròn đường kính 150 cm. Dùng một khăn vải hình tròn để phủ lên mặt bàn thì thấy khăn rủ xuống khỏi mép bàn dài 20cm. Tính diện tích phần khăn rủ xuống khỏi mép bàn, lấy = 3,14

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 9 trang 56 Toán 6 tập 2 sách Cánh Diều

Dùng máy tính cầm tay để tính:

3,14 . 7,652;

(- 10.3125) : 2,5;

54,369 : (- 4,315).

=> Xem hướng dẫn giải


  • 180 lượt xem