[Kết nối tri thức] Giải toán 6 Bài tập cuối chương VIII

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải Bài tập cuối chương VIII trang 73 sgk toán 6 tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Kết nối tri thức và cuộc sống" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 8.39 : Trang 73 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Xem hình 8.55 rồi cho biết trong các khẳng định sau , khẳng định nào đúng , khẳng định nào sai ?

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 Bài tập cuối chương VIII

a. Điểm C thuộc đường thẳng d , hai điểm A và B không thuộc đường thẳng d .

b. Ba điểm A , B , C không thẳng hàng .

c. Điểm F không thuộc đường thẳng m

d. Ba điểm D , E , F không thẳng hàng .

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 8.40 : Trang 73 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Hình 8.56 thể hiện các quan hệ nào nếu nói về :

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 Bài tập cuối chương VIII

a. Ba điểm A ,B và C?

b. Hai tia BA và BC?

c. Ba đoạn thẳng AB , BC và AC?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 8.41 : Trang 73 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Vẽ đoạn thẳng MN dài 7 cm rồi tìm trung điểm của nó .

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 8.42 : Trang 73 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Cho hình thang ABCD như hình vẽ bên.

Em hãy:

a.Kể tên các góc có trong hình vẽ .

b. Đo rồi chỉ ra các góc nhọn , góc tù.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 Bài tập cuối chương VIII

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 8.43 : Trang 73 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Cho hình 8.57

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 Bài tập cuối chương VIII

a. Kể tên các tia có trong hình trên . Trong đó , hai tia nào là hai tia đối nhau ?

b. Kể tên các góc vuông , góc bẹt trong hình 8. 57

c. Nếu điểm B nằm trong góc yOx thì góc xOB là góc từ hay góc nhọn ?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 22 lượt xem