Giải câu 12 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 12 : Trang 106 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Một mảnh đất hình chữ nhật có kích thước 50 m x 30 m.Trên mảnh đất đó , người ta làm 1 lối đi xung quanh rộng 2 m , diện tích còn lại dùng để trồng rau. Hỏi diện tích trồng rau là bao nhiêu mét vuông?

Bài làm:

Diện tích trồng rau là có số mét vuông là:

(50-2).(30-2)=1344(mét vuông)

  • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021