Giải câu 7.11 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 7.11 : Trang 36 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Năm 2018 , ngành giấy Việt Nam sản xuất được 3,674 triệu tấn .Biết rằng để sản xuất ra 1 tấn giấy phải dùng hết 4,4 tấn gỗ .Em hãy tính xem năm 2018 Việt Nam đã phải dùng bao nhiêu tấn gỗ cho sản xuất giấy ?

Bài làm:

Đổi 3,674 triệu tấn=3 674 000 tấn

Năm 2018 Việt Nam đã phải dùng số tấn gỗ cho sản xuất giấy là:

3 674 000:4,4=835 000 (tấn giấy )

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021