Giải câu 6.42 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 6.42: Trang 26 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Hà thường đi xe đạp từ nhà đến trường với vận tốc 12 km/h,hết giờ . Hôm nay xe đạp bị hỏng nên Hà phải đi bộ đến trường với vận tốc 5 km/h .Hỏi hôm nay Hà đi đến trường mất bao lâu ?

Bài làm:

Quãng đường Hà đi đến trường là :

12.=$\frac{12}{5}$ (km)

Thời gian Hà đi đến trường hôm nay là :

:5=$\frac{12}{25}$(giờ )

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021