Giải câu 6.24 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 6.24 : Trang 18 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Chị Chi mới đi làm và nhận được tháng lương đầu tiên .Chị quyết định dùng số tiền đó để chi tiêu trong tháng, dành $\frac{1}{4}$ số tiền để mua quà biếu bố mẹ . Tìm số phần tiền lương còn lại của chị Chi.

Bài làm:

Số phần tiền lương còn lại của chị Chi là :

1--$\frac{1}{4}$=$\frac{20}{20}$-$\frac{8}{20}$-$\frac{5}{20}$=$\frac{7}{20}$ ( phần )

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021