Giải câu 9.10 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 9.10 : Trang 83 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Bảng thống kê sau cho biết số lượng tin nhắn một người nhận được vào các ngày làm việc trong tuần .

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 39 : Bảng thống kê và biểu đồ tranh

Dùng mỗi biểu tượng [Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 39 : Bảng thống kê và biểu đồ tranh cho 2 tin nhắn , hãy vẽ biểu đồ tranh biểu diễn bảng thống kê trên .

Bài làm:

NgàyThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
Số tin nhắn[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 39 : Bảng thống kê và biểu đồ tranh [Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 39 : Bảng thống kê và biểu đồ tranh [Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 39 : Bảng thống kê và biểu đồ tranh [Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 39 : Bảng thống kê và biểu đồ tranh [Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 39 : Bảng thống kê và biểu đồ tranh [Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 39 : Bảng thống kê và biểu đồ tranh [Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 39 : Bảng thống kê và biểu đồ tranh [Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 39 : Bảng thống kê và biểu đồ tranh [Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 39 : Bảng thống kê và biểu đồ tranh [Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 39 : Bảng thống kê và biểu đồ tranh [Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 39 : Bảng thống kê và biểu đồ tranh [Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 39 : Bảng thống kê và biểu đồ tranh

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021