Giải câu 6.14 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 6.14: Trang 13 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Quy đồng mẫu các phân số sau :

$\frac{-3}{21}$ $\frac{-8}{15}$

Bài làm:

Ta có :BCNN ( 7,21,15 )=105

=$\frac{75}{105}$

=$\frac{-15}{105}$

=$\frac{-56}{105}$

  • 33 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021