Giải câu 6.17 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 6.17: Trang 14 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Tìm phân số lơn hơn 1 trong các phân số sau rồi viết chúng dưới dạng hỗn số.

$\frac{47}{4}$ $\frac{-3}{7}$

Bài làm:

Ta có :

=$1\frac{7}{8}$ >1

=$11\frac{3}{4}$>1

  • 44 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021