Giải câu 6.2 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 6.2 : Trang 8 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Thay dấu "?" bằng số thích hợp

a) =$\frac{?}{8}$

b) =$\frac{18}{?}$

Bài làm:

a) =$\frac{4}{8}$

b)=$\frac{18}{-27}$

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021