[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 30 : Làm tròn và ước lượng

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 30 : Làm tròn và ước lượng trang 37 sgk toán 6 tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Kết nối tri thức và cuộc sống" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

1. Làm tròn số

Hoạt động 1: Trang 37 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

a.Theo em , khối lượng của hộp màu hồng nặng khoảng 6 kg.

b.Khối lượng của hộp màu vàng nặng khoảng 5 kg

Câu hỏi 1: Trang 38 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

Trong câu a, nếu viết kết quả làm tròn là 24 không được vì số 24,037 làm tròn tới hàng phần mười .

Luyện tập 1: Trang 38 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

Làm tròn số 3,141 59 tới hàng phần nghìn ta được kết quả là : 3,142.

Vận dụng 1: Trang 38 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

Làm tròn số 479 633 tới hàng nghìn ta được kết quả là: 480 000

2. Ươc lượng

Vận dụng 2 : Trang 39 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

Ta ước tính khối lượng của mỗi thùng hàng là 1 tấn

Khối lượng của 9 thùng hàng trên xe là : 9.1=9 (tấn )

Tổng khối lượng của cả xe và hàng là : 9+12=21 (tấn ) <25 (tấn )

Vậy xe hàng trên có được phép qua cầu.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 7.12 : Trang 39 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Làm tròn 387,0094 tới hàng :

a.phần mười ; b.trăm

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7.13 : Trang 39 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Trong bốn số sau có một số là kết quả phép tính 256,3+ 892,37 +45 .Bằng cách ước lượng ,em hãy cho biết số đó là số nào .

a.1 190,65 b.2 356,67

c.1 193,67 d. 128,67

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7.14 : Trang 39 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Chia đều một thanh gỗ dài 6,32 m thành bốn đoạn bằng nhau .Tính độ dài mỗi đoạn gỗ ( Làm tròn kết quả tới hàng phần chục )

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7.15 : Trang 39 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Để đo khoảng cách giữa các hành tinh trong Hệ Mặt Trời , người ta sử dụng đơn vị thiên văn là AU ( 1 AU xấp xỉ bằng khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trời ,được tính chinh xác là 149 597 870 700 m) .Để dễ viết ,dễ nhớ , người ta nói 1 AU bằng khoảng 150 triệu kilomet. Nói như vậy nghĩa là ta đã làm tròn số liệu trên tới hàng nào ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7.16 : Trang 39 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Mẹ cho An 150 000 đồng để mua đồ dùng học tập . An dự tính mua 15 quyển vở, 5 chiếc bút bi và 10 chiếc bút chì .Gía của một quyển vở ,một chiếc bút bi ,một chiếc bút chì lần lượt là 5 400 đồng ,2 800 đồng ,3 000 đồng .Em hãy ước lượng xem An có đủ tiền để mua đồ dùng học tập theo dự định không ?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 117 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021