Giải câu 7.13 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 7.13 : Trang 39 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Trong bốn số sau có một số là kết quả phép tính 256,3+ 892,37 +45 .Bằng cách ước lượng ,em hãy cho biết số đó là số nào .

a.1 190,65 b.2 356,67

c.1 193,67 d. 128,67

Bài làm:

c.1 193,67.

  • 27 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021