Giải câu 6.32 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 6.32 : Trang 21 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Lớp 6A có số học sinh thích môn Toán .Trong số các học sinh thích môn Toán ,có $\frac{1}{2}$ số học sinh thích môn Ngữ Văn .Hỏi có bao nhiêu phần số học sinh lớp 6A thích cả môn Toán và Ngữ Văn ?

Bài làm:

Số phần số học sinh lớp 6A thích cả môn toán và môn ngữ văn là :

.$\frac{1}{2}$=$\frac{1}{6}$(phần)

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021