Giải câu 8.24 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 8.24 : Trang 62 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Em hãy vẽ 7 điểm trên một tờ giấy trắng sao cho có thể kẻ được 6 đường thẳng mà mỗi đường thẳng đều đi qua 3 trong 7 điểm đó.

Bài làm:

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài : Luyện tập chung trang 62.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021