Giải câu 6.34 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 6.34: Trang 24 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

a. của 30 m là bao nhiêu mét?

b. ha là bao nhiêu mét vuông?

Bài làm:

a. của 30 m là : .30=12 mét

b. ha là : .10000=7500 mét vuông

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021