Giải câu 8.40 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 8.40 : Trang 73 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Hình 8.56 thể hiện các quan hệ nào nếu nói về :

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 Bài tập cuối chương VIII

a. Ba điểm A ,B và C?

b. Hai tia BA và BC?

c. Ba đoạn thẳng AB , BC và AC?

Bài làm:

a. Ba điểm A ,B và C thẳng hàng

b. Hai tia BA và BC là hai tia đối nhau

c. Ba đoạn thẳng AB , BC và AC cùng nằm trên một đường thẳng.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021