Giải câu 8.41 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 8.41 : Trang 73 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Vẽ đoạn thẳng MN dài 7 cm rồi tìm trung điểm của nó .

Bài làm:

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 Bài tập cuối chương VIII

Vì O là trung điểm của MN nên MO=NO =3,5 cm.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021