Giải câu 6.27 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 6.27 : Trang 21 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Tính :

a) +:$\frac{1}{8}$-$\frac{1}{2}$;

b)+$\frac{11}{3}$.$\frac{3}{22}$.

Bài làm:

a) +:$\frac{1}{8}$-$\frac{1}{2}$= +.8-$\frac{1}{2}$=-$\frac{4}{8}$+7=$\frac{3}{8}$+7=$\frac{59}{8}$.

b)+$\frac{11}{3}$.$\frac{3}{22}$=$\frac{12}{22}$+$\frac{11}{22}$=$\frac{23}{22}$.

  • 28 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021