Giải câu 6.4 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 6.4: Trang 8 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Rút gọn các phân số sau :

; $\frac{7}{-35}$; $\frac{-9}{27}$

Bài làm:

=$\frac{-12:-4}{-4:-4}$ =3; $\frac{7}{-35}$ = $\frac{7:7}{-35:7}$=$\frac{1}{-5}$; $\frac{-9}{27}$=$\frac{-9:9}{27:9}$=$\frac{-1}{3}$

  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021