Giải câu 7.28 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 7.28 : Trang 45 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Làm tròn số

a.127,459 đến hàng chục ;

b.152,025 đến hàng chục ;

c.15 025 796 đến hàng nghìn.

Bài làm:

a.Làm tròn 127,459 đến hàng phần mười ta được kết quả là:127,5

b.Làm tròn 152,025 đến hàng chục ta được kết quả là:152,0.

c.Làm tròn 15 025 796 đến hàng nghìn ta được kết quả là: 15 026 000.

  • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021