[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 33: Điểm nằm giữa hai điểm .Tia

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 33 : Điểm nằm giữa hai điểm .Tia sgk trang 52 toán 6 tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Kết nối tri thức và cuộc sống" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

1. Điểm nằm giữa hai điểm

Hoạt động 1: Trang 52 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

Qủa lắc nằm giữa ngọn nến và bóng của quả lắc ở trên tường.

Câu hỏi 1: Trang 52 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

a.D nằm giữa hai điểm B và C

b.Hai điểm D,C nằm cùng phía đối với điểm B

c.Hai điểm D,A nằm cùng phía đối với điểm E

Luyện tập 1: Trang 53 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 33 : Điểm nằm giữa hai điểm .Tia

Khi đó điểm A và điểm B có nằm cùng phía với điểm D .

Vận dụng 1: Trang 53 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

Gọi I là giao điểm của BD và AC ta có I là điểm vừa nằm giữa hai điểm A và C , vừa nằm giữa hai điểm B và D.

2. Tia

Câu hỏi 2: Trang 53 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

a.Các tia trong hình vẽ là : Ax ,Ay ,AB,,Bx ,By,BA.

b.Tia đối của Ax là Ay ,AB

Tia đối của Ay là Ax

Tia đối của By là Bx ,BA

Tia đối của Bx là By

Tia đối của tia AB là Ax

Tia đối của tia BA là By.

Luyện tập 2 : Trang 53 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

a.Các tia trong hình là :AB,BA,AC,CA,BC,CB.

b.Nếu điểm M nằm trên tia đối của tia AB thì điểm M có thuộc tia BA.

Thử thách nhỏ 1 : Trang 53 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

Hinh gồm điểm A và tất cả các điểm M nằm khác phía với điểm B đối với điểm A có là một tia .Tia đó có là tia đối của AB.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 8.6 : Trang 54 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Cho bốn điểm A,B,C,D cùng thuộc đường thẳng xy như hình 8.21. Trong các câu sau đây ,câu nào đúng ?

1.Điểm B nằm giữa hai điểm A và điểm D

2.Điểm A và điểm C nằm cùng phía đối với điểm D

3.Điểm B nằm khác phía điểm A đối với điểm D

4.Điểm B và điểm C nằm cùng phía đối với điểm D.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 33 : Điểm nằm giữa hai điểm .Tia

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 8.7 : Trang 54 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Quan sát hình 8.22 và cho biết :

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 33 : Điểm nằm giữa hai điểm .Tia

a.Có tất cả bao nhiêu tia ? Nêu tên các tia đó.

b.Điểm B nằm trên các tia nào? Tia đối của chúng là tia nào ?

c.Tia AC và tia CA có phải là hai tia đối nhau không?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 8.8 : Trang 54 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Cho điểm C nằm trên tia Ax ,điểm B nằm trên tia Cx .Biết rằng A,B,C phân biệt .Trong các câu sau đây ,câu bào đúng?

1.Điểm A nằm trên tia BC

2.Điểm C vừa nằm trên tia AB vừa nằm trên tia BA.

3.Tia CB và tia BC là hai tia đối nhau

4.Tia CA và tia Cx là hai tia đối nhau.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 8.9 : Trang 54 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Cho ba điểm A,B,C không thẳng hàng .

a.Em hãy viết tên các tia chứa hai trong ba điểm A,B,C.

b.Trong các tia đó ,tìm hai tia khác gốc có đúng một điểm chung.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 88 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021