Giải câu 9.31 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 9.31 : Trang 103 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Trong túi có một số viên bi màu đen và một số viên bi màu đỏ . Thực hiện lấy ngẫu nhiên một viên bi từ túi , xem viên bi màu gì rồi trả lại viên bi vào túi .Khoa thực hiện thí nghiệm 30 lần . Số lần lấy được viên bi màu đỏ là 13. Hãy tính xác suất thực nghiệm của sự kiện Khoa lấy được viên bi màu đỏ.

Bài làm:

Xác suất thực nghiệm của sự kiện Khoa lấy được viên bi màu đỏ là :

=$\frac{13}{30}$=43,33%

  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021