Giải câu 9.34 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 9.34 : Trang 106 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Việt muốn tìm hiểu về đội bóng yêu thích của một số bạn nam. Em hãy giúp Việt :

a.Lập phiếu hỏi để thu thập dữ liệu;

b.Thu thập trong phạm vi lớp em và ghi lại kết quả dưới dạng bảng.

Từ kết quả thu được em có kết luận gì ?

Bài làm:

a.Lập phiếu hỏi

Giới tính của bạn?

Nam [Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 Bài tập cuối chương IX Nữ [Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 Bài tập cuối chương IX

Bạn yêu thích đội bóng nào ?

Manchester United [Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 Bài tập cuối chương IX Manchester City [Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 Bài tập cuối chương IX Liverpool[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 Bài tập cuối chương IX ..............

Khác[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 Bài tập cuối chương IX

(Với mỗi dấu hỏi tích X vào 1 trong các lựa chọn )

b,c (Học sinh tự thực hiện).

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021