Giải câu 9.15 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 9.15 : Trang 88 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Lập bảng thống kê thể hiện thời gian tự học ở nhà của An vào các ngày trong tuần.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 40 : Biểu đồ cột

Bài làm:

Ngày trong tuầnThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ Nhật
Thời gian (phút)801006080120900

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021