Giải câu 6.40 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 6.40: Trang 26 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Nam cắt một chiếc bánh nướng hình vuông thành ba phần không bằng nhau (như hình vẽ ). Nam đã ăn hai phần bánh ,tổng cộng chiếc bánh .Đố em biết Nam đã ăn hai phần bánh nào ?

Bài làm:

Ta có : +$\frac{3}{8}$=$\frac{1}{2}$

Nên Nam đã ăn hai phần bánh là và $\frac{3}{8}$.

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021