Giải câu 8.15 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 8.15 : Trang 61 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Cho hình vẽ sau :

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 35 : Trung điểm cảu đoạn thẳng .

a. Em hãy dùng thước thẳng để kiếm tra xem điểm E có phải là trung điểm của đoạn thẳng Ac không

b. Kiểm tra xem E còn là trung điểm của đoạn thẳng nào khác có các đầu mút là các điểm đã cho

Bài làm:

a. Vì E nằm giữa A và C mà AE=EC nên E là trung điểm của AC.

b. Vì E nằm giữa B và D mà BE=ED nên E là trung điểm của BD.

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021