Giải câu 8.13 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 8.13 : Trang 58 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Hãy đo độ dài ( đơn vị milimet) rồi sắp xếp các đoạn thẳng trong hình 8.34 theo thứ tự tăng dần của độ dài.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 34 : Đoạn thẳng .Độ dài đoạn thẳng.

Bài làm:

Sắp xếp theo thứ tự tăng dần độ dài đoạn thẳng :

CD<EF<GH<AB<IK.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021