Giải câu 6.15 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 6.15: Trang 14 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Tính đến hết ngày 31-12-2019, tổng diện tích đất có rừng trên toàn quốc là khoảng 14 600 000 hecta ,trong đó diện tích rừng tự nhiên khoảng 10 300 000 hecta , còn lại là diện tích rừng trồng .Hỏi diện tích rừng trồng chiếm bao nhiêu phần của tổng diện tích đất có rừng trên toàn quốc ?

Bài làm:

Diện tích trồng rừng là : 14 600 000 - 10 300 000 = 4 300 000 ( hecta )

Diện tích trồng rừng chiếm số phần của tổng diện tích đất có rừng trên toàn quốc là :

=$\frac{43}{146}$ ( phần )

  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021