Giải câu 4 trang 58 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo

  • 1 Đánh giá

Câu 4 (trang 58 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Hình nào sau đây có tâm đối xứng?

Bài làm:

Hình có tâm đối xứng là:

  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021