Giải câu 2 trang 58 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo

  • 1 Đánh giá

Câu 2 (trang 58 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Hình nào sau đây có tâm đối xứng, hãy chỉ ra tâm đối xứng của nó

Bài làm:

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021