Giải câu 1 trang 58 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo

  • 1 Đánh giá

Câu 1 (trang 58 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Hãy tìm tâm đối xứng của các hình sau đây ( nếu có):

Bài làm:

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021