Giải câu 5 trang 84 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo

  • 1 Đánh giá

Câu 5 (trang 84 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Trong hình chữ nhật ABCD ở hình bên, hãy dự đoán O là trung điểm của những đoạn thẳng nào? Em hãy nêu cách kiểm tra dự đoán đó

Bài làm:

Dự đoán: O có thể là trung điểm của các cạnh: AC, DB. MN, KL

Để kiểm tra dự đoán, ta có thể dùng thước để đo

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021