Giải câu 8.33 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 8.33 : Trang 69 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Quan sát hình ảnh mặt đồng hồ , em hãy tìm một thời điểm mà góc tạo bởi kìm giờ và kim phút là :

a. Góc nhọn

b.Góc vuông

c.Góc tù

d.Góc bẹt.

Bài làm:

Thời điểm mà góc tạo bởi kìm giờ và kim phút là :

a. Góc nhọn lúc 12 giờ 10 phút

b.Góc vuông lúc 6 giờ 15 phút

c.Góc tù lúc 7 giờ 15 phút

d.Góc bẹt lúc 12 giờ 30 phút.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021