Giải câu 8.32 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 8.32 : Trang 69 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Quan sát hình sau .

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 37 : Số đo góc

a. Ươc lượng bằng mắt xem góc nào là góc nhọn ,góc vuông , góc tù, góc bẹt .

b.Dùng eke để kiểm tra lại kết quả của câu a.

c. Dùng thước đo góc để tìm số đo mỗi góc .

Bài làm:

a.Góc nhọn là :

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 37 : Số đo góc [Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 37 : Số đo góc

Góc vuông là :

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 37 : Số đo góc

Góc tù là :

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 37 : Số đo góc

Góc bẹt là :

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 37 : Số đo góc

c.Góc CEB có số đo là : 30 độ

Góc xAy có số đo là : 90 độ

Góc NIM có số đo là : 80 độ

Góc tAu có số đo là : 120 độ

Góc mEn có số đo là : 180 độ

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021