Giải câu 6.35 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 6.35: Trang 24 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

a. của số đó là 145;

b.-36 là của số đó .

Bài làm:

a.Số đó là : 145 : = $\frac{725}{2}$

b.Số đó là : -36:=-96

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021