Giải câu 9.29 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 9.29 : Trang 103 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Minh gieo một con xúc xắc 100 lần và ghi lại số chấm xuất hiện ở mỗi lần gieo được kết quả như sau :

Tính xác suất thực nghiệm của các sự kiện sau :

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 43 : Xác suất thực nghiệm

a. Số chấm xuất hiện là số chẵn ;

b. Số chấm xuất hiện lớn hơn 2.

Bài làm:

a.Số chấm xuất hiện là số chẵn là : 57

b.Số chấm xuất hiện lớn hơn 2 là : 65

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021