Giải câu 9.13 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 9.13 : Trang 88 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Tổng thời gian trong tuần An tự học ở nhà là bao nhiêu phút ?

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 40 : Biểu đồ cột

Bài làm:

Tổng thời gian trong tuần An tự học ở nhà là: 530 (phút).

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021