Giải câu 9.17 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 9.17 : Trang 88 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Cho bảng thống kê sau :

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 40 : Biểu đồ cột

Hãy vẽ biểu đồ cột biểu diễn bảng thống kê trên.

Bài làm:

Biểu đồ cột biểu diễn bảng thống kê.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 40 : Biểu đồ cột

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021