Giải câu 8.23 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 8.23 : Trang 62 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Trong hình vẽ dưới đây, em hãy liệt kê tất cả các bộ ba điểm thẳng hàng.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài : Luyện tập chung trang 62.

Bài làm:

Các bộ ba điểm thẳng hàng là :

A,C,N và A,C,B và C,N,B và B,N,A.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021