Giải câu 1 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 2 Đánh giá

Câu 1: Trang 117 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Số tự nhiên n có sáu chữ số phân biệt , hai chữ số cạnh nhau luôn là hai số tự nhiên liên tiếp . Hãy tìm số n , biết rằng trong sáu chữ số của nó , chữ số 4 có giá trị bằng 4 000. Em tìm được mấy số như vậy ?

Bài làm:

Số n là 234 567

  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021