Giải câu 9.23 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 9.23 : Trang 93 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Vẽ biểu đồ cột kép biểu diễn bảng thống kê số lượng học sinh đạt điểm giỏi môn Văn và Toán của các lớp khối 6.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 41 : Biểu đồ cột  kép

Bài làm:

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 41 : Biểu đồ cột  kép

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021