Giải câu 8.14 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 8.14 : Trang 58 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Một cái cây đang mọc thẳng thì bị bão làm gãy phần ngọn. Người ta đo được phần ngọn bị gãy dài 1,75 m và phần thân còn lại dài 3 m .Hỏi trước khi bị gãy, cây cao bao nhiêu mét ?

Bài làm:

Trước khi bị gãy, cây cao số mét là :

1,75 + 3=4,75(m).

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021