Giải câu 2 trang 117 toán 6 tập 1 sách cánh diều

 • 1 Đánh giá

Câu 2 ( trang 117 toán 6 tập 1 sách cánh diều )

Cho các hình sau đây:

 • (1) Đoạn thẳng AB
 • (2) Tam giác đều ABC
 • (3) Hình tròn tâm O
 • (4) Hình thang cân ABCD ( có đáy lớn CD)
 • (5) Hình thoi ABCD

Trong các hình nói trên:

a) Hình nào có trục đối xứng? Chỉ ra trục đối xứng của hình đó

b) Hình nào có tâm đối xứng? Chỉ ra tâm đối xứng của hình đó

Bài làm:

a) Trong các hình trên, hình có trục đối xứng là:

 • (1) Đoạn thẳng AB: Trục đối xứng là đường thẳng đi qua và vuông góc với trung điểm
 • (2) Tam giác đều ABC: Trục đối xứng là đường thẳng đi qua trọng tâm
 • (3) Hình tròn tâm O: Trục đối xứng là đường thẳng đi qua tâm O
 • (4) Hình thang cân ABCD ( có đáy lớn CD): Trục đối xứng là đường thẳng đi qua và vuông góc với trung điểm của hai cạnh đáy

b) Hình nào có tâm đối xứng:

 • (1) Đoạn thẳng AB: Tâm đối xứng là trung điểm của đoạn thẳng
 • (2) Tam giác đều ABC: Tâm đối xứng là trọng tâm của tam giác
 • (3) Hình tròn tâm O: Tâm đối xứng là điểm O
 • (5) Hình thoi ABCD: Tâm đối xứng là giao điểm của hai đường chéo
 • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021