Giải câu 6 trang 87 toán 6 tập 1 sách cánh diều

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Trang 87 toán 6 tập 1 sgk cánh diều

Tìm số nguyên x, biết:

a) 4 chia hết cho x;

b) – 13 chia hết cho x + 2.

Bài làm:

a) 4 chia hết cho x => x = 2; (- 2); 4; (- 4)

b) – 13 chia hết cho x + 2.

- 13 chia hết cho 13

Nên x + 2 = 13 => x = 13 – 2 = 11

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021