Giải câu 8 trang 87 toán 6 tập 1 sách cánh diều

  • 1 Đánh giá

Câu 8: Trang 87 toán 6 tập 1 sgk cánh diều

Dùng máy tính cầm tay để tính:

(- 252) : 21; 253 : (- 11); (- 645) : (- 15).

Bài làm:

Các em sử dụng máy tính cầm tay để tính theo hướng dẫn.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021